In December

We wandelen op 22 december naar Einhoven om te genieten van het kerstspel en van de aankomst van de verlichte en versierde tractoren. Dit jaar wordt er een nieuw toneelspel gespeeld “Einhoven tijdens wereldoorlog II”. Een verhaal van jongen mannen die de Duitse oproepingsbevelen negeren en onderduiken.

Ja het komt weeral dichterbij. Naar jaarlijkse gewoonte zullen we dit jaar ook weer onze Wechelse kerststal opbouwen. Dit zal doorgaan op zaterdag 8 en 15 december. Veeeeeele handen maken het werk licht!!

Ja het komt weeral dichterbij. Naar jaarlijkse gewoonte zullen we dit jaar ook weer onze Wechelse kerststal opbouwen. Dit zal doorgaan op zaterdag 8 en 15 december. Veeeeeele handen maken het werk licht!!